SPOR FİZYOTERAPİSTİ NE YAPAR?

 

Spor /egzersiz fizyoterapistleri, yaralanmaların önlenmesi ve yönetiminde yer alır, güvenli katılım konusunda tavsiyelerde bulunur ve bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olacak aktif bir yaşam tarzını teşvik eder. Spor /egzersiz fizyoterapistleri, spor ve rekreasyonel faaliyetlere katılanların performanslarını artırmalarına yardımcı olmada da bir role sahiptir.