Performans Testleri Nelerdir? Neden Yapılır?

Günümüzde gelişmiş ülkeler birbirlerine olan üstünlüklerini ispat için savaş alanları yerine spor sahalarını tercih etmektedir. Bu yüzdendir ki; sporcular modern çağın gladyatörleri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca sporun milyarlarca dolarlık dev bir sektör haline gelmesi, olimpiyatların bir eğlenceden ziyade güç gösterme organizasyonları olması, sporcunun dolayısı ile kulüplerin ve ülkelerin başarısının önemini daha da artırmıştır. Bu sebeplerden dolayı performans gibi gelişebilir bir bileşenin üzerine bu denli durulmaktadır. Saha içi veya dışı, direk veya indirek test/ölçümler yapılmaktadır. Her ne kadar “Performans Testleri” diye geçse de performansın ön koşulu olan sağlıklı olma durumunun da belirlenmesi ve risklerin önceden belirlenerek önlem alınması için de uygulanmaktadır.

Performans Testleri:

 • –  Dikey Sıçrama
 • –  30 metre sürat testi
 • –  Postür Analizleri
 • –  FMS, sakatlık riski analizi
 • –  NoardBoard Hamstring Kas Kuvveti Ölçümü
 • –  İzokinetik Kas Kuvvet Ölçümleri
 • – Yıldız Denge Testi, Y Balans Denge Testi
 • –  Sağlık Topu Atışları ile Üst Ekstremite Patlayıcılık Ölçümü
 • – 1 TM Testi (Çok Tekrarlı da alınabilir.)
 • – LPT (Bar Kaldırış Hız Ölçer)
 • –  Çeviklik Ölçümleri (T Testi, 505, Pro-Agility gibi)
 • –  Aerobik ve Anaerobik Kapasite Ölçümleri (YoYo, Conconi)