SPORCULARDA BRADİKARDİ?

Nabız, kalbin 1 dakikadaki atım sayısıdır. 60 – 100 atım/dk. normal kabul edilirken, 60 ın altı bradikardi, 100 ün üzeri taşikardi olarak adlandırılır. Fakat antrene sporcularda istirahat kalp atım hızı daha düşüktür. Buna karşılık atım volümü daha fazladır. Yavaş kalp hızı ve büyük atım hacmi dolaşım sisteminin verimliliğini göstermektedir. Yani bu sporcularda görülen bradikardi anormal değildir.